(TTV) Dấu ấn công tác đối ngoại năm 2017
Năm 2017, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, các hoạt động đối ngoại của tỉnh Tuyên Quang được đẩy mạnh, triển khai trên tất cả các lĩnh vực và đạt được nhiều thành tích quan trọng.
(TTV) Sức trẻ của một doanh nghiệp
Với ngành nghề sản xuất, kinh doanh trên lĩnh vực vực xây dựng các công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, một trong những ưu tiên hàng đầu luôn được Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thành Hưng chú trọng đó là sử dụng các sản phẩm công nghiệp của địa phương. Điều này không chỉ góp phần hạ giá thành sản phẩm, nâng cao tính cạnh tranh mà còn chung tay tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong khâu tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh.
(TTV) Du lịch Tuyên Quang một năm khởi sắc
Trong năm 2017, Tuyên Quang đã thu hút trên 1.500 nghìn lượt khách du lịch, tăng gần 10%, doanh thu xã hội về du lịch đạt trên 1.300 tỷ đồng. Có thể thấy, phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ngày càng đi vào nề nếp và dần trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.
Tin qua ảnh

Thời tiết Giá vàng
Chưa lấy được dữ liệu. Mời bạn thử lại sau.
 ĐVT: tr.đ/lượng

 Tỷ giá